Všeobecné podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Kosmetika

Nela Janků, Křižanovice 231, 68501

IČO : 04350472

1. Základní ustanovení

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem .

Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se zákazník nemůže v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informuje o tom předem telefonicky nejpozději 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud zákazník návštěvu nezruší s dostatečným předstihem, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už není možno obsadit místo jiným zákazníkem.

Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu ošetření zkráceno tak, aby mohl být zákazník, který je objednaný po něm, obsloužen v čase, na který je objednán.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a zákazník nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

 • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

 • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

 • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Opatření proti Covid-19

 • provozovatel zajišťuje řádnou dezinfekci prostor a pomůcek po každé klientce

 • provozovatel je povinen zajistit zákazníkům možnost dezinfekce rukou při vstupu do studia 

 • provozovatel je oprávněn měřit zákazníkům tělesnou teplotu při vstupu do prostor studia

 • provozovatel je povinen nosit při práci ochranné zdravotní prostředky - roušku, jednorázové rukavice

 • zákazník je povinen mít při vstupu do studia roušku, kterou odkládá po dobu ošetření

 • zákazník je povinen dezinfikovat si při vstupu do studia ruce

 • zákazník je povinen udržovat 2m odstup od jiného zákazníka, pokud by se potkali v prostorech studia (provozovatel ale objednává zákazníky tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu)

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Provozovatel není plátce DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 

Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!